kalendarz najmów 2022/2023

Prosimy wszystkich Kontrahentów, by bardzo dokładnie zapoznali się z kalendarzem najmów na sezon 2022/2023. Niniejszy dokument prezentuje organizację najmów w sezonie 2022/2023 z uwzględnieniem dni, w których obiekty są dostępne dla Najemców, dni, w których obiekty są nieczynne (co, w praktyce oznacza, że są one niedostępne dla Najemców), oraz dni, w których mogą wystąpić ograniczenia w najmach (dotyczy to sytuacji związanych z realizacją zadań statutowych jednostki oświatowej jak np. egzamin dojrzałości lub zmianą organizacji najmów np. w okresie ferii czy wakacji).

W/w informacja znajduje się na stronie www.hqkrakow.pl w zakładce “STREFA KONTRAHENTA“, dostępna po kliknięciu kafelka “KALENDARZ 2022/2023“.

Nie ukrywam, że jesteśmy zdumieni ilością zapytań w różnej formie, w stylu: “czy w dzień X są najmy czy nie? Czy dzień przed dniem X lub po dniu X są najmy czy nie?”. Skoro jest informacja ogólnodostępna na stronie, to byłoby miło, wskazane i zasadne zapoznać się z nią.

Z naszej strony możemy zapewnić wszystkich Najemców, że jest ona jak najbardziej aktualna i prawdziwa. Gwarantujemy również, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany odnośnie dostępności obiektu dla Najemców lub zmian w prezentowanym kalendarzu najmów na sezon 2022/2023, każdy Kontrahent zostanie o tym fakcie odpowiednio wcześniej powiadomiony.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie