rozliczenia w grudniu 2022

W dniu 05.12.2022 (poniedziałek) wszyscy Kontrahenci otrzymają rozliczenia godzin najmu za listopad 2022. Raporty oraz faktury zostaną przesłane drogą mailową na adresy poczty elektronicznej, wskazane w umowach. W związku z kończącym się rokiem obrachunkowym i zamykaniem okresu rozliczeniowego prosimy o terminowe i jak najszybsze uregulowanie należności.

W związku z koniecznością zamykania roku obrachunkowego prosimy o pilne uregulowanie zaległych należności z poprzednich okresów, wynikających z faktur, not odsetkowych, not księgowych, wezwań do zapłaty, w przypadku kontrahentów, którzy posiadają takowe zobowiązania, jeszcze nieuregulowane.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie