uwagi dotyczące rezerwacji – cz. 2

W tej części uwag chcemy poruszyć kilka istotnych kwestii techniczno-organizacyjnych, których podstawą jest składana przez Kontrahenta rezerwacja.

Pierwszą z nich jest możliwość wybrania przez Kontrahenta dodatkowych dni absencji w harmonogramie, ponad te, które wynikają z Kalendarza 2023/2024. Umożliwiamy tę opcję, ponieważ rozumiemy, że niektórzy z Naszych Kontrahentów to szkoły sportowe, stowarzyszenia, kluby, które np. na czas ferii zimowych organizują wyjazdy na obozy i nie będą w tym czasie korzystać z obiektów (wiec nie ma sensu naliczania za to opłat). Rozumiemy również potrzebę Kontrahentów będących osobami fizycznymi czy prawnymi, które w okresach takich jak okołoświateczne czy związane z przedłużonymi week-endami mogą potrzebować dodatkowych wolnych ze względu na urlopy i wyjazdy. Niemniej jednak przy zaznaczaniu dodatkowych dni, za które płatność ma nie być naliczana, prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i logiki. Mamy tu na myśli sytuacje typu: Kontrahent ma 4 najmy w miesiącu natomiast za cały okres wyrzuca dodatkowe 6. W praktyce oznacza to, że jego najem i harmonogram winny zostać skrócone o 1,5 miesiąca (wówczas nie będzie potrzeby wyrzucania dodatkowych terminów z harmonogramu).

Harmonogram z wyceną stanowi podstawę do zawarcia nowej umowy najmu i jest jej integralną częścią. Dlatego po zaakceptowaniu przez Kontrahenta harmonogramu z wyceną, przesłany dokument ma zmieniony status “do podglądu” (co oznacza, że nie można dokonywać w nim zmian). Możliwość dokonywania zmian zostanie otwarta po zawarciu nowej umowy i będzie można dokonać jej przy pomocy stosownego aneksu (np. zmiana czasu trwania umowy, zmiana harmonogramu).

Dystrybucja nowych umów najmu na sezon 2023/2024 planowana jest na wrzesień 2023. Pierwsze faktury oraz płatności za najem wg nowego cennika 2023/2024 będą wystawiane w miesiącu październiku 2023 (zostaje zachowana zasada płatności z dołu po zakończonym pełnym miesiącu kalendarzowym).

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie