uwagi dotyczące rezerwacji

Musimy przyznać, że nie spodziewaliśmy się, że w tak szybkim tempie będą napływać rezerwacje na sezon 2023/2024. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić kilka uwag jakie nasunęły nam się w trakcie przeglądania rezerwacji, które wpłynęły:

  1. wszystkie rezerwacje, które zostały pozytywnie zweryfikowane są od razu umieszczane w Grafiku 2023/2024 i mają status “oczekuje” (kolor żółty);
  2. status “oczekuje” oznacza, że rezerwacja została pozytywnie zweryfikowana a Kontrahent otrzymał harmonogram wraz z wyceną i instrukcją do akceptacji w określonym terminie – ten status nie oznacza jeszcze, że miejsce jest gwarantowane.
  3. w przypadku braku akceptacji harmonogramu i wyceny w określonym terminie, zarówno rezerwacja jak harmonogram z wyceną zostaną anulowane, co oznacza, że Grafik 2023/2024 ulegnie zmianie (pojawią się dodatkowe miejsca, a dotychczasowi Kontrahenci będą mieli możliwość skorygowania swoich harmonogramów w miarę dostępności miejsca – ostateczne terminy do akceptacji harmonogramu i wyceny ustalane są indywidualnie dla każdego Kontrahenta i mieszczą się w przedziale czasowym od 25.08.2023 do 31.08.2023;
  4. akceptacja harmonogramu i wyceny przez Kontrahenta oznacza, że rezerwacja w Grafiku 2023/2024 zmienia swój status na “zajęty” (kolor czerwony) i jest to tak zwana rezerwacja “pewna i nie do ruszenia”;
  5. akceptację można wysłać wcześniej, nie jest wymagane czekanie do ostatniego dnia terminu wskazanego w instrukcji – z naszego doświadczenia zakładamy, że część Kontrahentów najzwyczajniej w świecie, ze względu na swoją niefrasobliwość, “prześpi” termin składania akceptacji – więc w ostatnim tygodniu sierpnia 2023 spodziewamy się zmian w dotychczasowym układzie Grafiku 2023/2024 (P.S. jeżeli Kontrahent przegapi swój termin akceptacji to nie będzie już możliwości powrotu do tego co zostało wcześniej zarezerwowane);
  6. bardzo prosimy aby przed złożeniem rezerwacji upewnić się, że interesujący Kontrahenta przedmiot najmu jest dostępny w danym dniu i o danej porze – w przeciwnym razie taka rezerwacja będzie oczekiwać do czasu aż zwolni się termin;
  7. w grafikach szczegółowych na każdy dzień roboczy tygodnia umieszczamy również informację o okresie czasu przez jaki Kontrahent ma zamiar zajmować dany przedmiot najmu i kiedy nastąpi jego planowane zwolnienie (co w praktyce oznacza, że będzie tam mógł pojawić się nowy Kontrahent);
  8. i na koniec jeszcze jedna uwaga – bezwzględnie wymagamy przesłania rezerwacji w formie elektronicznej poprzez system e-rezerwacje – tylko tak zarezerwowane terminy będą brane pod uwagę.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie