organizacja najmów w długi week-end majowy 2024

W związku z przypadającym w okresie od 01.05.2024 (środa) do 05.05.2024 (niedziela) tzw. długim week-endem majowym, Administracja III LO w Krakowie informuje, że w tych dniach obiekty:

  • hala sportowo-widowiskowa,
  • sala fitness,
  • sala gimnastyczna

będą nieczynne.

Najmy hali sportowej oraz sali fitness zostaną wznowione, zgodnie z przyjętymi harmonogramami z dniem 06.05.2024 (poniedziałek).

Jednocześnie informujemy Kontrahentów będących Najemcami sali gimnastycznej, że z powodu realizacji zadań statutowych jednostki oświatowej, jakim jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu dojrzałości, sala gimnastyczna (mieszcząca się w budynku szkoły) jest na czas trwania matur wyłączona z najmu do dnia 19.05.2024. Najmy na sali gimnastycznej zostaną wznowione z dniem 20.05.2024 (poniedziałek). Za odwołane najmy z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Kontrahentom nie będą naliczane opłaty w okresie rozrachunkowym za 05/2024.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie