Administracja III LO w Krakowie

Strona dedykowana sprawom administracyjnym III LO w Krakowie. Zakres spraw dotyczy:

  1. kontrahentów (sprawy związane z administracją obiektów i obsługą kontrahentów),
  2. pracowników, uczniów, rodziców (sprawy związane z ubezpieczeniem NNW),
  3. rady rodziców.

OFFICE 118

strona tylko dla administratora

OPEN

UBEZPIECZENIE

informacje o ubezpieczeniu: pracownicy, uczniowie

OPEN

RADA RODZICÓW

informacje o działalności rady rodziców

OPEN