deklaracja


Termin składania deklaracji:


Deklaracja dobrowolnej wpłaty na
Radę Rodziców  III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
w Krakowie na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w różnej postaci. Państwa wpłaty wydatkowane są na książki do biblioteki, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce, udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, pomoce materialne dla uczniów, warsztaty, kółka zainteresowań, programy edukacyjne, dofinansowania do wyjazdów uczniów  na wymiany młodzieżowe oraz koszty bieżące i administracyjne. W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców. Sugerowana kwota wpłaty to 140 zł rocznie.

Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy. Musimy tu podkreślić, iż budżet Rada planuje na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, dlatego też, aby wystarczyło środków na wszystkie zaplanowane wydatki, prosimy o bezwzględne wpłacanie zadeklarowanych kwot.

Nota: celem wypełnienia i wysłania deklaracji, proszę kliknąć i rozwinąć dostępne sekcje, wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza, a następnie wysłać swoją odpowiedź.

  dane osoby składającej deklarację:

  nalezy podać pełne imię i nazwisko bez skrótów

  np. 2C

  należy podać pełne imię i nazwsko bez skrótów

  wymagany do otrzymania potwierdzenia

  deklaracja wpłaty składki:

  deklarowana, dobrowolna kwota wpłaty

  Przelew – konto Rady Rodziców 43 1240 4588 1111 0000 5484 5192Gotówka – wpłaty można dokonać u Skarbników Klasowych lub w Księgowości pok. 118

  należy wybrać jedną z powyższych form wpłaty