Wniosek o wydatkowanie funduszy ze środków finansowych Rady Rodziców przy III LO w Krakowie

Wniosek o wydatkowanie środków z funduszy rady rodziców może być złożony przez: dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego, samorząd uczniowski. Po wysłaniu wniosku otrzymasz e-mail potwierdzający jego złożenie – kliknij w pasek aby rozwinąć pola formularza:

  dane wnioskodawcy:

  pełne imię i nazwisko wnioskodawcy

  poprawny adres mailowy

  dane wniosku:

  podać pełną nazwę np. imię i nazwisko ucznia, klasę itd.

  podać kwotę jaką wnioskodawca zamierza wydatkować (format zapisu: 100,00)

  zwrotdofinansowanie/refundacjazakuppomoc materialna dla ucznia potrzebującegoinne

  wybrać jedną z powyższych

  podać cel wydatkowania środków z funduszy Rady Rodziców

  krótki opis uzasadniający celowośc wydatkowania środków z funduszy Rady Rodziców

  forma wypłaty:
  gotówkaprzelew

  wybrać jedną z powyższych

  wpisać w formacie NRB tylko wówczas gdy została zaznaczona opcja "przelew"