Nowości:
  • najmy w okresie stanu… W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pełny tekst rozporządzenia tutaj:…
  • korekty faktur – sprostowanie W wysłanej do wszystkich Kontrahentów informacji nt. korekty faktur, błędnie został podany termin płatności za fakturę korygującą. Poprawną informacją zgodną z każdą wystawioną fakturą korygującą…
  • korekty faktur Dla wszystkich Kontrahentów, których najmy zostały odwołane z powodu stanu epidemicznego zostały przygotowane faktury korygujące za najem w miesiącu marcu 2020. Faktury korygujące zostaną rozesłane…
  • SARS-CoV-2 news#4 Wynajmujący III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie informuje, że w związku z koniecznością zawieszenia wykonywania umów najmu wszyscy Kontrahenci otrzymają korekty do wystawionych faktur za najem…
  • SARS-CoV-2 news#3 W związku z ogłoszeniem decyzji Premiera RP Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół, Wynajmujący III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie zawiesza z dniem 16 marca 2020 (poniedziałek)…
Facebook Twitter

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym
Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków
nr rachunku bankowego do wpłat:
43 1240 4588 1111 0000 5484 5192 (Bank Pekao S.A. O/Kraków Centrum B1)
e-mail: rada@hqkrakow.pl

ROK SZKOLNY 2019/2020

roczna składka na komitet rodzicielski: 140,00 zł*
roczna opłata za ksero dla uczniów: 25,00 zł

W przypadku dokonywania płatności przelewem, obowiązkowo w tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia
klasa

kategoria wpłaty: komitet lub ksero.

*nota informacyjna:

  • składka na komitet jest dobrowolna,
  • wpłaty można dokonywać w ratach w ciągu trwania roku szkolnego,
  • honorowana jest każda wpłata w dowolnej wysokości,
  • rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia deklaracji (wzór poniżej).
DOKUMENTACJA