RADA RODZICÓW przy III Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Dane do wpłat
  • Informacja o składkach
  • Deklaracja wpłat na radę rodziców
  • Finanse rady rodziców

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym
Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków
nr rachunku bankowego do wpłat:
43 1240 4588 1111 0000 5484 5192 (Bank Pekao S.A. O/Kraków Centrum B1)
e-mail: rada@hqkrakow.pl

roczna składka na komitet rodzicielski: 140,00 zł*
roczna opłata za ksero dla uczniów: 25,00 zł

W przypadku dokonywania płatności przelewem, obowiązkowo w tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia
klasa

kategoria wpłaty: komitet lub ksero.

*nota informacyjna:

  • składka na komitet jest dobrowolna,
  • wpłaty można dokonywać w ratach w ciągu trwania roku szkolnego,
  • honorowana jest każda wpłata w dowolnej wysokości,
  • rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia deklaracji
Deklaracja dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w różnej postaci. Państwa wpłaty wydatkowane są na książki do biblioteki, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce, udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, pomoce materialne dla uczniów, warsztaty, kółka zainteresowań, programy edukacyjne, dofinansowania do wyjazdów uczniów  na wymiany młodzieżowe oraz koszty bieżące i administracyjne. W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców. Sugerowana kwota wpłaty to 140 zł rocznie.

Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy. Musimy tu podkreślić, iż budżet Rada planuje na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, dlatego też, aby wystarczyło środków na wszystkie zaplanowane wydatki, prosimy o bezwzględne wpłacanie zadeklarowanych kwot.

WNIOSEK O WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

Jeżeli masz ciekawy pomysł, na co wydatkować pieniądze z funduszy rady rodziców, to zapraszamy do złożenia wniosku w tej sprawie.

Złóż wniosek on-line


PRZELIMINARZ RADY RODZICÓW

Finansowy rok obrachunkowy w radzie rodziców trwa od 1 września do 31 sierpnia. Planowanie oraz wykonywanie budżetu rady odbywa się poprzez preliminarz rady rodziców. Zobacz czym rozporządza Rada Rodziców przy III LO w Krakowie oraz na co wydaje pieniądze:

Preliminarz 2020/2021