Nowości:
  • rekompensata 40 EUR W związku z koniecznością wdrożenia i realizacji zapisów Ustawy z dn. 13 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (pełny tekst ustawy…
  • odwołanie najmów w dniu… W związku z koniecznością realizacji zadań własnych jednostki oświatowej, III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie odwołuje zaplanowane na dzień 10.01.2020 (piatek) najmy na hali sportowo-widowiskowej: Stowarzyszenie…
  • zimowa przerwa świąteczna Informujemy wszystkich Kontrahentów, że w związku z zimową przerwą świąteczną, w dniach od 21.12.2019 do 01.01.2020 nie będą prowadzone przez III LO w Krakowie najmy…
  • informacja dla kontrahentów W związku z przypadającymi w miesiącu listopadzie świętami, Wynajmujący – III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie informuje wszystkich kontrahentów posiadających zawarte i aktualnie obowiązujące umowy najmu,…
  • odwołane najmy w dniach… Wynajmujący GMK III LO w Krakowie, informuje, że z przyczyn techniczno-organizacyjnych oraz dydaktycznych jest zmuszony odwołać zaplanowane na dzień 10 (czwartek) oraz 11 (piątek) października…
Facebook Twitter

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym
Os. Wysokie 6, 31-818 Kraków
nr rachunku bankowego do wpłat:
43 1240 4588 1111 0000 5484 5192 (Bank Pekao S.A. O/Kraków Centrum B1)
e-mail: rada@hqkrakow.pl

ROK SZKOLNY 2019/2020

roczna składka na komitet rodzicielski: 140,00 zł*
roczna opłata za ksero dla uczniów: 25,00 zł

W przypadku dokonywania płatności przelewem, obowiązkowo w tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia
klasa

kategoria wpłaty: komitet lub ksero.

*nota informacyjna:

  • składka na komitet jest dobrowolna,
  • wpłaty można dokonywać w ratach w ciągu trwania roku szkolnego,
  • honorowana jest każda wpłata w dowolnej wysokości,
  • rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia deklaracji (wzór poniżej).
DOKUMENTACJA