Nowości:
  • odwołanie najmów w dniu… W związku z organizacją na terenie hali sportowo-widowiskowej III LO w Krakowie wydarzenia: Náboj – Międzynarodowe Zawody Matematyczne,  zostają odwołane w dniu 21.03.2019 (czwartek) najmy…
  • Wesołych Świąt Zdrowych i spokojnych, pełnych szczęścia, radości i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia życzą   Dyrekcja oraz Pracownicy Administracji, Obsługi i Recepcji III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
  • roadmap 2019 Zwyczajowo końcówka roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom i bilansom. Te jednak pozwolimy sobie pozostawić na inną okazję. Łamiąc więc panujące przy końcu roku zwyczaje, przedstawiamy roadmap1…
  • płatności w grudniu 2018 Z dniem 03.12.2018 (poniedziałek) rozpoczynamy przekazywanie faktur za najem za mc 12/2018. Kontrahenci, których najmy zostały odwołane z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, w dniach…
  • organizacja najmów w dniu… W związku z przyjęciem przez Sejm RP oraz podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji…
Facebook
informacje / komunikaty

płatności w grudniu 2018

Z dniem 03.12.2018 (poniedziałek) rozpoczynamy przekazywanie faktur za najem za mc 12/2018. Kontrahenci, których najmy zostały odwołane z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, w dniach 08.11.2018 (czwartek) oraz 12.11.2018 (poniedziałek), otrzymają rozliczenie za niewykorzystany najem, ujęte na fakturze za mc grudzień 2018 wraz ze stosownym uzasadnieniem (w formie powiadomienia na odwrocie faktury).

Wynajmujący GMK – III LO w Krakowie , który jest płatnikiem należnego podatku VAT, ma obowiązek (wynikający z decyzji administracyjnej organu prowadzącego) zapłaty w/w podatku za miesiąc grudzień 2018 w grudniu 2018 roku. W związku z powyższym prosimy wszystkich kontrahentów o terminowe uregulowanie należności wynikających z otrzymanych faktur.

Jednocześnie prosimy wszystkich Najemców, zalegających z płatnościami za poprzednie miesiące o jak najszybsze ich uregulowanie.

Skoro mowa o płatności, to od pewnego czasu zauważalne jest u niektórych Najemców, zjawisko permanentnego przekraczania terminu płatności za otrzymaną fakturę lub nieopłacenia w całości kwoty wynikającej z otrzymanej faktury.

Wyrażając ubolewanie z powodu takiego podejścia do zagadnienia płatności, które godzi w zasadę wzajemnego zaufania Stron zawartych umów, ten standard zachowań uznać należy za wysoce niepożądany i mało akceptowalny.

W konkluzji stwierdza się, że każdy z Najemców, w chwili podpisywania umowy, posiadał pełną i szczegółową wiedzę, nie tylko w zakresie ogólnej wartości umowy, ale także i wysokości miesięcznych płatności, wynikających z harmonogramów stanowiących integralną część każdej umowy. Ponadto należy podkreślić, że ani zasady najmów ani tym bardziej zawarte umowy nie przewidują dokonywania niepełnych lub częściowych płatności za faktury wystawione Najemcy przez GMK – III LO w Krakowie za świadczone usługi najmu.

Z poważaniem,
Dział Administracji i Sprzedaży III LO w Krakowie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.