najmy w okresie stanu epidemii

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (pełny tekst rozporządzenia tutaj: Dz.U. z 2020 r. poz. 491), Wynajmujący GMK III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania zawiesza wykonywanie najmów w ramach zawartych umów. Z powodu braku możliwości realizacji najmów zgodnie z przyjętymi harmonogramami zawartych umów, Kontrahentom nie będą naliczane opłaty za okres, w którym korzystanie z przedmiotu najmu zostało zawieszone w wyniku występowania stanu epidemii.

O wszelkich zmianach w zakresie wykonywania zawartych umów najmu, wszystkich Kontrahentów będziemy informować przy użyciu elektronicznych kanałów informacyjnych.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *