odwołane najmy w dniach 10 i 11 października 2019 roku

Wynajmujący GMK III LO w Krakowie, informuje, że z przyczyn techniczno-organizacyjnych oraz dydaktycznych jest zmuszony odwołać zaplanowane na dzień 10 (czwartek) oraz 11 (piątek) października 2019 roku najmy na hali sportowo-widowiskowej wg następującego harmonogramu:

10.10.2019 (czwartek)

  1. ER0232019 (Szkoła Gortata) – hala/sektor ABC 16:30 – 17:00
  2. ER012019 (KSGA) – hala/sektor A 17:00 – 20:00
  3. ER0192019 (Lundbeck Business Service Centre Sp. z o.o.) – hala/sektor C 17:30 – 19:00
  4. ER0082019 (Grupa “Irek”) – hala/sektor C 19:00 – 20:30
  5. ER0102019 (Grupa “Emilio”) – hala/sektor AB 20:30 – 21:30
  6. ER0372019 (Grupa “Paweł-2) – hala/sektor C 20:30 – 22:00

11.10.2019 (piątek)

  1. ER0122019 (Stow. Krakowska Koszykówka Młodzieżowa) – hala/sektor ABC 16:00 – 17:30
  2. ER0212019 (UKS Krakowiak ’85) – hala/sektor ABC 17:30 – 19:00
  3. ER0252019 (UKS Krakowiak ’85) – hala/sektor ABC 19:00 – 20:30
  4. ER0322019 (Grupa “Dominik”) – hala/sektor C 20:30 – 22:00

Wszystkich Kontrahentów przepraszamy za powstałe utrudnienia i jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią zawartych umów, w przypadku braku możliwości wykorzystania przedmiotu najmu przez Najemcę zgodnie z ustalonym harmonogramem najmów, z powodu przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Najemcy przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów najmu lub możliwość skorzystania z przedmiotu najmu w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Zwrot kosztów za niewykorzystany najem nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży III LO w Krakowie

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *