organizacja najmów w sezonie 2020/2021

Od 01.09.2020 aż do odwołania, wszystkie najmy odbywać się muszą w określonym reżimie sanitarnym. W związku z niedostatkiem personelu, kosztowną dezynfekcją oraz celem uniknięcia tzw. przestojów technicznych i serwisowych co w niedalekiej przyszłości możne skutkować wzrostem cen najmu, Wynajmujący GMK III LO w Krakowie, ustala następujące ogólne zasady korzystania z obiektów sportowych przez kontrahentów i najemców:

 1. kontrahent możne korzystać tylko i wyłącznie z pomieszczeń wyznaczonych przez Wynajmującego (wyznaczone pomieszczenia to: odpowiedni sektor hali, sala fitness, sala gimnastyczna zgodnie z harmonogramem, szatnia z wyłączeniem bloku sanitarnego: umywalki, prysznic, wc przy szatni),
 2. dla kontrahentów dostępne są następujące bloki sanitarne: toaleta ogólnodostępna, toalety na widowni, pokój trenerów wraz z zapleczem sanitarnym, toaleta w obrębie sali gimnastycznej,
 3. korzystanie z pomieszczeń winno odbywać się w sposób zorganizowany i bezpieczny,
 4. kontrahent wchodząc na obiekt zobowiązany jest zdezynfekować dłonie (środki dezynfekujące dostępne na recepcji hali oraz przy wejściu do budynku szkoły),
 5. na obiektach mogą przebywać tylko i wyłącznie kontrahenci oraz uczestnicy prowadzonych przez nich zajęć. Kategorycznie zabronione jest przebywanie osób postronnych, które nie biorą udziału w zajęciach prowadzonych przez Najemcę,
 6. Najemca odpowiada za zdrowie, życie, mienie i bezpieczeństwo uczestników prowadzonych przez siebie zajęć,
 7. w miarę możliwości, zaleca się, by Najemca korzystał z własnego sprzętu sportowego (typu piłki i inne akcesoria sportowe),
 8. Najemca korzystający z własnego sprzętu sportowego zobowiązany jest do jego dezynfekcji,
 9. w miarę możliwości Najemca nie powinien pozostawiać swojego sprzętu na terenie obiektów. W przypadku braku takiej możliwości, Najemca winien przechowywać go w miejscu wyznaczonym do tego celu przez Wynajmującego. Po każdym użyciu sprzęt taki winien być zdezynfekowany przez Najemcę i odłożony w miejsce wyznaczone przez Wynajmującego.
 10. Najemca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń administratora obiektu jak i bieżących poleceń personelu obsługi,
 11. W przypadku wystąpienia u Najemcy bądź któregoś z członków jego grupy stanu kwarantanny lub zakażenia COVID-19, Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym administratora obiektu. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: admin@hqkrakow.pl,
 12. każdorazowo, na żądanie administratora obiektu, Najemca zobowiązany jest przedstawić listę uczestników swoich zajęć (imię, nazwisko, nr telefonu) do wglądu Wynajmującego. W szczególności dotyczy to wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie 11.

W miarę rozwoju sytuacji, będziemy na bieżąco informować wszystkich kontrahentów o zachodzących zmianach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kierowanie ich na adres: admin@hqkrakow.pl.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *