zawieszenie działalności hali sportowo-widowiskowej przy III LO w Krakowie

W związku z ustanowieniem nowych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujących od dnia 20 marca 2021 roku (pełny tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. dostępny pod linkiem: Dz.U. 2021 poz. 512), Wynajmujący: GMK III Liceum Ogólnokształcące zawiesza do dnia 9 kwietnia 2021 roku wynajem obiektów sportowych (hala sportowo-widowiskowa, sala fitness, sala gimnastyczna).

Jednocześnie Wynajmujący GMK III LO, działając w trybie § 9 pkt 16, 18 w/w Rozporządzenia, dopuszcza możliwość udostępnienia swoich pomieszczeń Najemcom, których działalność jest zgodna z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu.

W celu skorzystania z obiektów znajdujących się w dyspozycji GMK III LO w Krakowie, Najemca zobowiązany jest uprzednio zgłosić ten fakt Wynajmującemu, oraz dostarczyć kopię aktualnej licencji klubowej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, wystawionej przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej. Powyższa informację wraz z kopią licencji można przesłać drogą mailową na adres: admin@hqkrakow.pl.

Administracja obiektów będzie informować na bieżąco wszystkich Kontrahentów o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących funkcjonowania obiektów oraz stanu prawnego wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *