całkowity lockdown hali sportowej przy III LO w Krakowie

Wynajmujący GMK III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pełny tekst dostępny pod linkiem: Dz.U. 2021 poz. 546) zawiesza całkowicie wynajem obiektów sportowych, znajdujących się w administracji w/w jednostki oświatowej.

Zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 16 w/w Rozporządzenia RM zawiesza się całkowicie do dnia 9 kwietnia 2021 roku możliwość korzystania z obiektów sportowych przy III LO w Krakowie podmiotom i kontrahentom niezwiązanym ze sportem zawodowym w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., lub osobom niebędącym zawodnikami pobierającymi stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub osobom niebędącym zawodnikami
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

Jednocześnie informujemy, że Administracja obiektów będzie informować na bieżąco wszystkich Kontrahentów o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących funkcjonowania obiektów oraz stanu prawnego wynikającego z obecnej sytuacji epidemicznej.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *