organizacja najmów w sezonie 2021/2022 – cz. 1

Zapewne część Kontrahentów, którzy już rozpoczęli sezon najmów 2021/2022 w obiektach sportowych III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, zdążyła się zorientować, na podstawie przekazywanych informacji oraz przesyłanych dokumentów, w zmianach jakie zaszły w kwestiach związanych z organizacją i rozliczaniem najmów. W tym sezonie zrezygnowaliśmy z przygotowania i przesyłania harmonogramów najmu na cały okres umowy (one również nie będą uwzględnianie jak w dotychczasowej formie w umowach najmu). Zmieniamy również sposób płatności: za odbyte najmy w rozliczeniu miesięcznym (miesiąc kalendarzowy), płatne z dołu po zakończonym okresie rozliczeniowym. Wprowadzone przez nas zmiany wynikają przede wszystkich z powodu nadal trwającego stanu epidemiologicznego oraz rosnącej niestabilności otoczenia prawnego – co wprost przekłada się na fakt, że tegoroczne umowy najmu muszą być konstruowane w możliwie jak najbardziej elastyczny sposób i odpowiadać na nieustannie zmieniającą się sytuację.

W pierwszej kolejności uruchomiony został tzw. cząstkowy system rozliczeń najmów. Po zrealizowanym najmie Kontrahent otrzymuje wygenerowaną (dokument w formacie pdf) informację nt odbytego najmu zawierającą wszystkie istotne elementy najmu wynikające ze złożonej rezerwacji oraz umowy, w tym rozliczenie kwotowe najmu. Taka informacja służy do tworzenia elastycznego harmonogramu najmu (więcej na ten temat w części drugiej) oraz jest podstawą do sporządzenia miesięcznego rozliczenia godzin najmu dla Kontrahenta.

W dalszej kolejności miesięczne zestawienie godzin najmu po zakończonym okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) jest podstawą do wystawienia faktury za najem – oba dokumenty Kontrahent otrzyma drogą mailową na adres wskazany w rezerwacji. Oba dokumenty są więc z automatu podstawą do dokonania płatności przez Kontrahenta za wykorzystany najem po zakończonym okresie rozliczeniowym.

W razie braku załącznika potwierdzającego odbycie najmu lub jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: admin@hqkrakow.pl.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *