organizacja najmów w sezonie 2023/2024 – cz. 3

Kolejnym elementem analizy są kwestie finansowe, gdzie obserwujemy dwie dosyć wyraźne tendencje:

  1. wzrost liczby Kontrahentów mających problem z terminowym regulowaniem płatności za najem,
  2. rosnąca dynamika kosztów utrzymania oraz niestabilność otoczenia ekonomicznego i prawnego.

W pierwszym przypadku zastrzegamy sobie prawo do niezawierania nowych umów najmu z tymi Kontrahentami, którzy w obecnym sezonie wykazali się sporymi zaległościami płatniczymi lub wykazującymi się notorycznymi opóźnieniami w regulowaniu płatności. W nowym sezonie najmów zastrzegamy sobie również prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w przypadku braku terminowej płatności za najem (przy czym za terminową uznaje się płatność liczoną wg daty wpływu na rachunek Wynajmującego).

Jeśli chodzi o dynamikę kosztów oraz niestabilność otoczenia ekonomicznego i prawnego, to w tym przypadku istotną zmianą będzie wprowadzenie cennika, w którym kwoty wyrażone będą w wartościach netto. Jest to spowodowane tym, że od 2024 roku czeka nas przejście na KSeF czyli Krajowy System e-Faktur Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej – co wiąże się z szeregiem zmian w tej materii zarówno po stronie wystawcy jak i odbiorcy e-faktury. Dodatkowo pod znakiem zapytania stoi wynosząca obecnie 23% stawka VAT, która w niedalekiej przyszłości może również ulec zmianie pod wpływem dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Stąd Nasza decyzja o wprowadzeniu cennika netto, do którego będzie doliczany VAT w ustawowej wysokości (na chwilę obecną to 23%).

Cennik na sezon 2023/2024 zostanie opublikowany w terminie do 25.07.2023.

Z poważaniem,

Dział Administracji i Sprzedaży
III LO w Krakowie